WPC logoהקונגרסים העולמיים התלת שנתיים למחלת הפרקינסון מספקים פורום בינלאומי לדיאלוג אודות התגליות המדעיות האחרונות, נהלים רפואיים, ויוזמות נותני הטיפול הקשורים למחלת פרקינסון. השנה בקונגרס העולמי למחלת הפרקינסון 2016 היו 4400 משתתפים מ 67 מדינות, בעיקר אנשים החיים עם פרקינסון, מטפלים, קבוצות תמיכה, רופאים, תרפיסטים, אנשי תעשיית התרופות ונציגיהם (בעיקר מחברות התרופות וחברות טיפול).

CliniCrowd הציגה בביתן מספר 725 וקיבלה ותשומת לב רחבה. אנו מודים לכל מאות האנשים שביקרו אותנו בקונגרס העולמי למחלת הפרקינסון 2016.

booth 8

booth 7

booth 6

booth 5

booth 4

booth 3

booth 2

Booth 1