RadioParkiesמטרת רדיו פרקינסון Parkies היא לתת קול לאנשים שחיים עם מחלת הפרקינסון ולספק מידע כללי. באמצעות אתר האינטרנט ושידורי הרדיו שלהם, הם מנסים להושיט יד מעבר לגבולות לשוניים ולאומיים.

בכנס WPC 2016 הם ראיינו את מיכל קאהן מנכ”ל CliniCrowd. לראיון המלא